Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 25 2012

bymaggie

December 24 2012

bymaggie
Reposted fromshakeme shakeme viadaphneblake daphneblake
bymaggie
6915 4f4e 420
bymaggie
bymaggie
Reposted frompurpleswag purpleswag
bymaggie
Reposted frompurpleswag purpleswag
bymaggie
Reposted frompurpleswag purpleswag

December 23 2012

bymaggie
2917 c3e9 420
Merry Christmas!
Reposted frombeimpressed beimpressed viakarolski karolski
bymaggie
bymaggie
Play fullscreen
myślę sobie, że ta zima kiedyś musi minąć.
zazieleni się, urośnie kilka drzew. 
niedojedzony chleb w ustach zdąży się rozpłynąć
bymaggie
bymaggie

December 22 2012

bymaggie
Play fullscreen
haha kompletnie bym sie nie spodziewala ze ta piosenka jest tak aktualna, po stylu i głosie spodziewałam sie lat 80-tych:) 

mogłabym przezyc swoja mlodosc w latach 70-tych /80- tych  bo jestem pewna ze bym sie tam odnalazła:)))
bymaggie
Play fullscreen
<3 tamte lubie a ta jednak jest taka "moja" ulubiona:)
Reposted byBrandNewMaggie BrandNewMaggie
bymaggie
Play fullscreen
Turn me on :)
bymaggie

December 21 2012

bymaggie
3174 1277 420
Reposted fromdetka detka
bymaggie
Nie idź w czyjeś ślady. Stwórz własne, bo kiedy tamte się zatrą, zostaniesz z niczym.
— dachila
Reposted fromnezavisan nezavisan viakooobi kooobi
bymaggie
8260 df00 420
Reposted frombethgadar bethgadar viaclip clip
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl